Lattelecom

DARBA UZDEVUMS: IZVEIDOT PIEDĀVĀJUMU MULTIFUNKCIONĀLAS, 20 m2 LIELAS TELPAS PĀRBŪVEI, LAI TĀ SPĒTU NODROŠINĀT MULTIMĒDIJU VIDES PREZENTĀCIJAS, SAPULČU UN PRESES KONFERENČU ZĀLES FUNKCIJAS.

PROJEKTĒŠANA: 2015. g. (INT.DIZAINS - I.ROMBERGA)

STATUSS: KONKURSA PROJEKTSatpakaļ

 .